ProjectorPRO Logo
หน้าหลัก
สินค้า
ติดตั้งโปรเจคเตอร์
เช่าโปรเจคเตอร์
วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน
ซ่อมโปรเจคเตอร์
ติดต่อเรา

SOUND-SYSTEM GYGAR

สินค้า Sound-System GYGAR Wireless MIC GUK-800
GYGAR Wireless MIC GUK-800
Model : GYGAR Wireless MIC GUK-800
• ไมโครโฟนคู่แบบไร้สาย • สามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านคลื่น UHF ตามมาตรฐานที่ กสทช. รับรอง • สามารถใช้งานได้ระยะไกลสูงสุดถึง 50 เมตร • ใช้งานได้ง่ายด้วยการตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยระบบ IR
ราคา : 12,900.-