servicecenter

ศูนย์ซ่อมโปรเจคเตอร์
(Authorized Service Provider)

ร้านโปรเจคเตอร์โปร เป็นร้านขายโปรเจคเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่ครบวงจร และเป็นศูนย์”ซ่อมโปรเจคเตอร์” ที่ครบวงจร ทั้งที่อยู่ในประกันเครื่องและหมดประกัน ก็สามารถตรวจสอบเช็คเครื่องได้ รวมถึง โปรเจคเตอร์ยี่ห้ออื่นๆ สามารถแจ้งปัญหา และขอรับบริการจากเราได้

ลูกค้าสามารถนำเครื่องเข้ามาตรวจเช็คอาการ หรือโทรสอบถามเบื้องต้น และทางบริษัทจะวิเคราะห์ปัญหาพร้อมเสนอราคาซ่อม หากมีการเปลี่ยนอะไหล่เช่นเมนบอร์ดแผ่นสร้างสัญญาณภาพ(LCD), แผ่นสร้างสัญญาณสี(FILTER) หลอดภาพ(LAMP) และเพาเวอร์ชัพพลาย (POWERSUPPLY) จะมีแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการเปลี่ยน โดยทีมช่างมืออาชีพ รับประกันความพอใจและประสิทธิ์ภาพหลังการซ่อม

สามารถโทรสอบถามหรือหรือเช็คอาการเบื้องต้นได้ที่

Hotline: 089-526-5545, 086-610-4466