ร้าน ProjectorPRO ยังให้บริการผ่านทาง Online ตามปกติ

ตามประกาศจากทางรัฐบาล ที่ประกาศปิดห้างสรรพสินค้า

หากลูกค้าต้องการซื้อโปรเจคเตอร์หรือเครื่องปริ้น

ยังสามารถสั่งซื้อสินค้าจาก ProjectorPRO ผ่านทาง “Online” ได้ตามปกติ

มีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อ

Hotline : 063-702-7766, 089-526-5545, 090-923-5085