ProjectorPRO Logo
หน้าหลัก
สินค้า
ติดตั้งโปรเจคเตอร์
เช่าโปรเจคเตอร์
วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน
ซ่อมโปรเจคเตอร์
ติดต่อเรา

INTERACTIVE-DEVICE RAZR

สินค้า Interactive-Device RAZR i-Board P-55D
RAZR i-Board P-55D
Model : RAZR i-Board P-55D
• ความละเอียดระดับ Full HD ขนาดจอ 55"
• ตอบสนองต่อการสัมผัสหน้าจอ 8 มิลลิวินาที
• รองรับการสัมผัสพร้อมกันได้ถึง 10 จุดในเวลาเดียวกัน
• รองรับ 2 ระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Andriod
• อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
ราคา : สินค้าราคาพิเศษ
 
สินค้า Interactive-Device RAZR i-Board P-65A
RAZR i-Board P-65A
Model : RAZR i-Board P-65A
• ความละเอียดระดับ 4K ขนาดจอ 65"
• ตอบสนองต่อการสัมผัสหน้าจอ 8 มิลลิวินาที
• รองรับการสัมผัสพร้อมกันได้ถึง 10 จุดในเวลาเดียวกัน
• รองรับ 2 ระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Andriod
• อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
ราคา : สินค้าราคาพิเศษ
สินค้า Interactive-Device RAZR i-Board P-75A
RAZR i-Board P-75A
Model : RAZR i-Board P-75A
• ความละเอียดระดับ 4K ขนาดจอ 75"
• ตอบสนองต่อการสัมผัสหน้าจอ 8 มิลลิวินาที
• รองรับการสัมผัสพร้อมกันได้ถึง 10 จุดในเวลาเดียวกัน
• รองรับ 2 ระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Andriod
• อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
ราคา : สินค้าราคาพิเศษ
 
สินค้า Interactive-Device RAZR i-Board P-86A
RAZR i-Board P-86A
Model : RAZR i-Board P-86A
• ความละเอียดระดับ 4K ขนาดจอ 86"
• ตอบสนองต่อการสัมผัสหน้าจอ 8 มิลลิวินาที
• รองรับการสัมผัสพร้อมกันได้ถึง 10 จุดในเวลาเดียวกัน
• รองรับ 2 ระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Andriod
• อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
ราคา : สินค้าราคาพิเศษ