ProjectorPRO Logo
หน้าหลัก
สินค้า
ติดตั้งโปรเจคเตอร์
เช่าโปรเจคเตอร์
ซ่อมโปรเจคเตอร์
ติดต่อเรา
ความละเอียดของ วิชวลไลเซอร์
วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ส่วนใหญ่มีความละเอียด 3 ระดับ คือ 470,000 พิกเซล 800,000 พิกเซล และ 850,000 พิกเซล

วิชวลไลเซอร์ แท้จริงแล้ว คือกล้องถ่ายวีดีโอวงจรปิดที่ใช้แผงจับภาพชนิด CCD รุ่นที่มีความละเอียด 470,000 พิกเซล ใช้ CCD ชนิดอินเตอร์เลส (interlace) และสัญญาณที่ส่งออกมาเป็นสัญญาณวีดีโอทั้ง C-Vides และ S-Videoขณะที่รุ่นที่มีความละเอียด 850,000 พิกเซล นั้นใช้ CCD ชนิดโพรเกรสซิฟ (Progressive Scan) สัญญาณที่ส่งออกมาเป็นมาตรฐาน XGA จึงดูละเอียด รวมทั้งสว่างมากขึ้น

สำหรับวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 800,000 พิกเซล นั้น ใช้ CCD ชนิดอินเทอร์เลส แล้วนำมาประมวลใหม่ให้เป็นภาพแบบโพรเกรส-ซิฟ แล้วส่งสัญญาณภาพที่ประมวลใหม่นี้ออกไป เรียกว่า ดีอินเทอร์เลส (deinterlace แรก ๆ เรียกว่า Scale up )สัญญาณที่ส่งออกมาเป็นแบบเดียวกับ XGA

การแปลงสัญญาณแบบนี้คุณภาพจึงสู้แบบโพรเกรสซิฟสแกนแท้ ๆ ไม่ได้ เนื่องจากสัญญาณเดิมมีคุณภาพต่ำกว่าอยู่แล้ว แต่เนื่องจากวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 800,000 พิกเซล มีราคาสูงกว่าวิชวลไลเซอร์ ที่มีความละเอียดเพียง 470,000 พิกเซล เพียงเล็กน้อย ผู้นำเข้าส่วนใหญ่ รวมทั้งผู้ซื้อจึงเมินวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 470,000 พิกเซล

วิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 800,000 พิกเซล นั้นมีราคาค่อนข้างสูง บวกกับในปัจจุบันมีเครื่องดีอินเตอร์เลสอยู่ในตัว และมีคุณภาพดีกว่าที่ใช้ในเครื่องวิชวลไลเซอร์ อีกประการหนึ่งหากโพรเจกเทอร์ ที่มีความละเอียดระดับ SVGA เครื่องดีอินเตอร์เลสในเครื่องโพรเจกเทอร์จะแปลงสัญญาณภาพให้เหมาะกับความละเอียด SVGA

โปรดสังเกตว่าเครื่องดีอินเทอร์เลส ที่อยู่ในโพรเจกเทอร์แสดงภาพด้วยความเร็ว 25 ~ 30 เฟรม ต่อวินาที แต่เครื่องวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 800,000 พิกเซล แสดงภาพด้วยความเร็วเพียง 15 ~ 20 เฟรม ต่อวินาทีเท่านั้นขณะที่การเอาวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 800,000 พิกเซล นั้นสัญญาณออกมาเป็น XGA แต่หากนำไปใช้กับโปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียด SVGA โปรเจคเตอร์จะต้องสเกลดาวน์ (Scale Down) เป็น SVGA เรียกว่าแปลงสัญญาณถึง 2 ครั้ง

สำหรับใครที่มีเครื่องสเกลเลอร์ (Scaler) ซึ่งก็คือเครื่องดีอินเตอร์เลส จะพบว่ามีคุณภาพที่สูง และบางเครื่องมีคุณภาพสูงมาก ๆ ถือว่าเป็นระดับสถานีส่ง (Broadcast quality) แต่ราคาแพงเป็น 100,000 บาท หรือกว่าก็มี อีกทั้งภาพที่ได้มีความเร็ว 25 เฟรม ต่อวินาที (PAL) ไม่ใช่ 15 เฟรม ต่อวินาที ภาพเคลื่อนไหวจะดูราบรื่น

นายตาถั่ว คลำช้าง
ที่มา : http://www.virasupplies.com/know-ledge-detailvisual.php